A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

– fizika szakos tanár, óraadó

A jogviszony megbízási szerződéssel heti 5 óra.

A munkavégzés helye: Felsőzsolca Szent István utca 2.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

Pályázati feltételek:

– a jogszabályban előírt szakképesítés, büntetlen előélet, teljes cselekvőképesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok, szakmai önéletrajz,30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, plébánosi ajánlás

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Putz József intézményvezető nyújt, a 46/584-292 telefonszámon és a katisk.fzs@gmail.com  e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– Postai úton: Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 3561 Felsőzsolca Szent István utca 2.
– Elektronikusan: katisk.fzs@gmail.com