A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet

az alábbi munkakörök betöltésére:

– fizika szakos tanár, óraadó

A jogviszony megbízási szerződéssel heti 3 óra.

A munkavégzés helye: Felsőzsolca Szent István utca 2.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.

Pályázati feltételek:
– a jogszabályban előírt szakképesítés

– büntetlen előélet

– teljes cselekvőképesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok 
– szakmai önéletrajz 
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

– plébánosi ajánlás


A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Putz József intézményvezető nyújt, a 46/584-292 telefonszámon és a katisk.fzs@gmail.com  e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: 

– Postai úton: Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola     Putz József igazgató

                     3561 Felsőzsolca Szent István utca 2.

– Elektronikusan: katisk.fzs@gmail.com