A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

portás-karbantartó

1. A munkaviszony időtartama:

2023.12 31. –ig tartó határozott idejű munkaidős munkaviszony.

3. A munkakör keretében ellátandó feladatok:

– Portai teendők ellátása.

– Az iskola épületében felmerülő meghibásodások javítása.

– Tervezett karbantartások, felújítás elvégzése.

4. Pályázati feltételek:

– büntetlen előélet

– magyar állampolgárság

– foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll

– teljes cselekvőképesség

– szakmunkás végzettség

5. A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:

– végzettséget igazoló okiratok

– szakmai önéletrajz

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása

– katolikus plébános ajánlása

6. A munkakör betölthetőségének időpontja:

2023. év 01.hó 01.napjától.

7. A pályázat benyújtásának határideje:

2022. november 30.

8. További információk: Putz József intézményvezetőtől kaphatók a 46/ 584-292-es telefonszámokon és a katisk.fzs@gmail.com e-mail címen.

9. A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton a következő címre:

Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola

3561 Felsőzsolca Szent István utca 2.

– Elektronikusan a következő címre: katisk.fzs@gmail.com