A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet

az alábbi munkakör betöltésére:

Testnevelés szakos tanár

A jogviszony jellege: munkaviszony heti 40 óra munkaidőben.

A munkavégzés helye:

Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 3561 Felsőzsolca, Szent István u.2.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

Nevelés-oktatás, a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.

A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:

– a jogszabályban előírt szakképesítés

– büntetlen előélet

– teljes cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok

– szakmai önéletrajz

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

– plébánosi ajánlás

A munkakör betöltésének tervezett időpontja:

2023. augusztus 21.

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Putz József igazgató nyújt, a 06-46-584-293 vagy a 06-46-584-292 telefonszámokon és a katisk.fzs@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának címe:

– Postai úton: Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 3561 Felsőzsolca Szent István u.2.

– Elektronikusan: katisk.fzs@gmail.com